1.
Nghiêm TH, Trần TNA, Trương NA. CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. Tạp chí NCKH&PT [Internet]. 29 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Bảy 2024];3(1):63-71. Available at: http://jsrd.thanhdo.edu.vn/index.php/khpt/article/view/124