Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP, TRONG THỜI ĐẠI 4.0 HIỆN NAY

Tóm tắt

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong giáo dục đại học ngoài công lập của Việt Nam hiện nay, bởi nếu các trường đại học ngoài công lập muốn thăng hạng trong nước và quốc tế, muốn nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và quản lý, muốn thu hút người học thì phải tiến hành chuyển đổi. Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, thời gian gần đây, một số trường đại học ngoài công lập tại Thủ đô Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, tiến tới mô hình đại học số, đại học thông minh. Bài viết phân tích hệ thống giải pháp quản lý nhằm phát huy cơ hội và vượt qua mọi thách thức để quá trình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đem lại thành công bền vững.

BÃO Ở VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: PHÂN TÍCH TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU SCOPUS

Tóm tắt

Nghiên cứu xem xét sự phát triển của các nghiên cứu về chủ đề bão ở Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu phân tích 160 ấn phẩm khoa học về chủ đề này được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus. Kết quả cho thấy, mặc dù có sự phát triển nhanh chóng từ năm 2013 đến nay nhưng chủ đề này vẫn cần phải có những nghiên cứu tiếp theo. Các nhà khoa học đến từ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của chủ đề bão ở Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu có ảnh hưởng nhất đến chủ đề này chủ yếu là các nghiên cứu dựa trên quy mô toàn cầu, khu vực hoặc so sánh tác động và hiệu quả của các giải pháp ứng dụng với cơn bão tại các quốc gia trong đó có Việt Nam. Các giải pháp thích ứng dựa vào thiên nhiên có thể là giải pháp hứa hẹn trong tương lai khi đã chứng tỏ được vai trò đa nhiệm trong thực tế.

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tóm tắt

Đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp được coi là cơ hội nhưng cũng là thách thức mang tính chiến lược của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế mở. Sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải có những quyết sách đúng đắn nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Bài viết này nhóm tác giả thực hiện phương pháp tổng hợp, thu thập thông tin, thống kê và phân tích các chính sách quản lý Nhà nước thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số bàn luận về các giải pháp thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUANH HỆ THỐNG CỐNG ĐẬP BA LAI

Tóm tắt

Nuôi trồng thủy sản là sinh kế phổ biến của nhiều nông hộ vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng, là kết quả của quá trình thích ứng với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên và kinh tế-xã hội. Tuy vậy, môi trường sản xuất từ sau khi có đập Ba Lai đã có những biến đổi nhất định tạo ra những rủi ro có thể gây tổn thương sinh kế cho nông dân. Bài viết dựa vào kết quả khảo sát 200 nông hộ tại khu vực quanh cống đập Ba Lai thuộc hai huyện Bình Đại và huyện Ba Tri. Kết quả cho thấy sinh kế nông hộ có mức độ phơi nhiễm và nhạy cảm cao với biến đổi môi trường nhưng năng lực thích ứng lại kém dẫn đến tình trạng tổn thương sinh kế từ mức độ trung bình đến cao. Kết quả đánh giá mức độ tổn thương có ý nghĩa hàm ý chính sách cho những giải pháp hỗ trợ nông hộ thích ứng bền vững với biến đổi môi trường.

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và phát triển (Tên tiếng Anh: Journal of Scientific Research and Development) là cơ quan báo chí thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học, công nghệ của Trường Đại học Thành Đô. Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp giấy phép hoạt động số 430/GP- BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2022 và có mã số chuẩn quốc tế là: ISSN 2815-570X.

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và phát triển là tạp chí đa lĩnh vực, công bố các công trình khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực: Chính trị học, Giáo dục học, Tâm lý học, Luật học, Kinh tế học, Y dược, Văn hóa, Du lịch, Ngôn ngữ, Công nghệ điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT), Mỹ thuật ứng dụng... bao gồm:

1. Bài báo nghiên cứu: Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu mới (nghiên cứu gốc) có chất lượng khoa học, hay đề xuất một phương pháp mới, ý tưởng mới hoặc một giải pháp mới.

2. Bài tổng hợp: Bài viết được tổng hợp từ các nguồn tư liệu thứ cấp về một chủ đề cụ thể.

3. Đăng các giới thiệu, quảng cáo theo quy định, phù hợp với giấy phép xuất bản và theo sự phê duyệt của Tổng Biên tập.

Thông báo

Thư mời viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

07-01-2023

Kính gửi: Các nhà khoa học

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp phép hoạt động số 430/GP- BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2022 cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển và Quy trình biên tập xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển, Ban biên tập trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học tham gia viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển.

Đọc thêm về Thư mời viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

Hướng dẫn tác giả gửi bài đăng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển

07-01-2023

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển xin kính gửi các tác giả, các cộng tác viên hướng dẫn cách gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển.

Kính đề nghị các tác giả và cộng tác viên làm theo các bước hướng dẫn để gửi bài.

Trân trọng!

Đọc thêm về Hướng dẫn tác giả gửi bài đăng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển

Số hiện tại

Volume 2, Issue 3 (September 2023)
					Xem Volume 2, Issue 3 (September 2023)
Đã Xuất bản: 04-10-2023
Xem Tất cả Các số