Hướng dẫn tác giả gửi bài đăng Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển

07-01-2023

I. Đăng ký tài khoản

Tác giả/Chuyên gia phản biện có thể đăng ký tạo tài khoản bằng cách nhấn vào nút “Đăng ký” ở bên phải màn hình trang chủ hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây.

mceclip0-c358751ffbf6d4987e29f206019c015a.png

Tại giao diện đăng ký, tác giả/chuyên gia phản biện cần nhập đầy đủ các thông tin bao gồm họ, tên, nơi công tác, quốc gia, email cá nhân và tự tạo tên người dùng cùng mật khẩu dùng để đăng nhập.

mceclip1.png

Tác giả/chuyên gia phản biện cần tick chọn  mục “Tôi đồng ý để Tạp chí này thu thập và lưu trữ dữ liệu của mình theo tuyên bố về quyền riêng tư”.

Nếu tác giả/chuyên gia phản biện muốn nhận thông báo về các ấn phẩm cũng như các tin tức, thông báo được đăng tải trên trang web của Tạp chí, tác giả/chuyên gia phản biện cần tick chọn mục “Tôi muốn nhận thông báo về các ấn phẩm và thông báo mới”.

Chuyên gia phản biện cần tick chọn mục “Tôi muốn được liên hệ với tư cách chuyên gia phản biện cho Tạp chí này” và nhập thông tin về lĩnh vực phản biện.

Nhấn vào nút “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.

mceclip2.png

Sau khi đăng ký thành công, tác giả có thể nhấn vào mục “Gửi bài mới” để gửi bài viết tới Tạp chí.

mceclip3.png

II. Gửi bài báo tới Tạp chí

Tại giao diện mục “Gửi bài mới”, tác giả có thể tham khảo các Quy định về xét duyệt và đăng bài, Quy định về cấu trúc và trình bày của bài báo cũng như Quy định về đạo đức nghiên cứu và không đạo văn của Tạp chí trước khi gửi bài.

mceclip4.png

Nếu bài báo của tác giả đáp ứng các quy định của Tạp chí, tác giả có thể nhấn vào “Nộp bài mới” để chuyển đến giao diện đăng tải nội dung bài báo.

mceclip5.png

Tại giao diện gửi bài báo, tác giả có thể lựa chọn ngôn ngữ trình bày bài báo, chuyên mục nộp bài và để lại lời nhắn cho Biên tập viên.

mceclip6.png

Để nhận thông báo về tiến trình duyệt bài, vui lòng tick vào lựa chọn “Tôi muốn nhận các thông báo liên quan tới bài gửi này” và “Tôi đồng ý để Tạp chí này thu thập và lưu trữ dữ liệu của mình theo tuyên bố về quyền riêng tư”.

mceclip7.png

Nhấn “Lưu lại và tiếp tục” để chuyển sang giao diện tải lên nội dung bài báo. Tại giao diện tải lên nội dung bài báo, chọn “Tải tập tin” để tải lên tập tin chứa nội dung bài gửi.

mceclip8.png

Sau đó, click vào “Văn bản của bài báo” hoặc “Khác” để lựa chọn nhãn và gắn nhãn cho tập tin. Tác giả có thể chọn “Thêm tập tin” để tải thêm các tập tin bổ sung cho bài báo (Hình ảnh, tệp đa phương tiện, danh mục tài liệu tham khảo…).

mceclip9.png

Chọn “Lưu lại và tiếp tục” để chuyển sang giao diện nhập các dữ liệu cơ bản của bài báo. Tác giả cần nhập thông tin tiêu đề tiếng Việt và tiếng Anh; tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh; từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh cho bài báo.

mceclip10.png

Tại mục danh sách đồng tác giả, tác giả có thể thêm thông tin của các cộng sự bằng cách chọn “Thêm người tham gia”.

Tác giả chọn “Lưu lại và tiếp tục” để chuyển sang giao diện xác nhận thông tin. Sau đó chọn “Hoàn thành gửi bài” để hoàn tất việc gửi bài cho Tạp chí.

mceclip11.png

Sau khi gửi bài thành công, tác giả có thể theo dõi các thông tin cập nhật về bài gửi của mình qua email đã cung cấp cho Tạp chí hoặc tại “Bảng điều khiển” ở giao diện Trang chủ.

mceclip12.png