Thư mời viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

07-01-2023

Kính gửi: Các nhà khoa học

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp phép hoạt động số 430/GP- BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2022 cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển và Quy trình biên tập xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển, Ban biên tập trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học tham gia viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển.

Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển rất mong các bài viết của Quý tác giả được thực hiện theo thể lệ viết bài và format của Tạp chí, đồng thời đảm bảo các quy định về đạo đức nghiên cứu và không đạo văn.

Bài viết (bản giấy có chữ ký và bản điện tử, chưa công bố trên các ấn phẩm khác) xin vui lòng gửi về địa chỉ:

Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

Địa chỉ: Trường Đại học Thành Đô, Km15 - QL32 - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 02433 861 601 (máy lẻ 107)

Email: journal@thanhdouni.edu.vn

Hoặc gửi bài trực tiếp qua trang Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

Website: https://jsrd.thanhdo.edu.vn

Rất mong nhận được sự cộng tác quý báu của các nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn!