PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH QUERCETIN TỪ VỎ HÀNH TÍM BẰNG HPLC

Các tác giả

  • Lê Thị Tâm Trung tâm nghiên cứu sản phẩm tự nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc
  • Hà Mạnh Tuấn Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Ngọc Linh Trường Đại học Thành Đô
  • Vũ Ngọc Khánh Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.81

Tóm tắt

Allium ascalonicum (hành tím) nổi tiếng về đặc tính chữa bệnh, với lớp vỏ chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học khác nhau, bao gồm quercetin, một loại flavonoid mạnh. Nghiên cứu này trình bày sự phát triển và thẩm định phương pháp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để định lượng quercetin trong vỏ hành tím. Việc thẩm định phương pháp được tiến hành theo hướng dẫn của Hội nghị quốc tế về hài hòa hóa (ICH), đánh giá các tham số như độ tuyến tính, độ chụm và độ chính xác. Phương pháp HPLC đã được kiểm chứng này cung cấp một phương tiện hiệu quả và đáng tin cậy để định lượng quercetin trong vỏ hành tím. Ứng dụng của nó hứa hẹn cho phân tích thông thường trong ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng y học của vỏ hành tím như một nguồn quercetin tự nhiên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-09-2023

Cách trích dẫn

Lê, T. T., Hà, M. T., Nguyễn, N. L., & Vũ, N. K. (2023). PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH QUERCETIN TỪ VỎ HÀNH TÍM BẰNG HPLC. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(3), 97–102. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.81

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC SỨC KHỎE