ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Các tác giả

  • Đinh Thị Thanh Huyền Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Thị Vân Anh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.4

Tóm tắt

Bài báo được viết với mục đích nhằm chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình New English file - Pre-Intermediate do các tác giả Clive Oxenden, Christina Latham- Koenig và Paul Seligson viết được xuất bản bởi nhà xuất bản đại học Oxford sau hai năm được đưa vào để giảng dạy cho các học viên cao học khối không chuyên ngữ tại trường Đại học Thành Đô. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ kết quả khảo sát của ba giảng viên và mười sáu học viên cao học cũng như kết quả phỏng vấn bán cấu trúc được thu thập từ các giảng viên giảng dạy. Dựa vào kết quả dữ liệu thu được, các tác giả đã thực hiện một phân tích kỹ lưỡng và đưa ra các khuyến nghị để việc dạy và học được tốt hơn khi sử dụng cuốn sách này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-09-2022

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., & Nguyễn, T. V. A. (2022). ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(1), 26–34. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.4

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ