THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI KINH TẾ VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID- 19

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hay Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.6

Tóm tắt

Đánh giá về sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều nhận định kinh tế Việt Nam “có khả năng chống chịu và đang phục hồi", từng bước trở thành điểm đến được quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Minh chứng cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam là các chỉ tiêu kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tình hình sản xuất kinh doanh… của quý I năm 2022 đều tăng so với quý I năm 2021. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát huy được tối đa hiệu quả nguồn lực. Bài viết đề cập tới các kết quả phục hồi của kinh tế Việt Nam và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam sau Đại dịch Covid-19.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-09-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. (2022). THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI KINH TẾ VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID- 19. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(1), 43–50. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.6

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả