GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP, TRONG THỜI ĐẠI 4.0 HIỆN NAY

Các tác giả

  • Ngô Quang Sơn Trường Đại học Nguyễn Trãi
  • Vũ Thị Thanh Minh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.86

Tóm tắt

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong giáo dục đại học ngoài công lập của Việt Nam hiện nay, bởi nếu các trường đại học ngoài công lập muốn thăng hạng trong nước và quốc tế, muốn nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và quản lý, muốn thu hút người học thì phải tiến hành chuyển đổi. Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, thời gian gần đây, một số trường đại học ngoài công lập tại Thủ đô Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư cho quá trình chuyển đổi số, tiến tới mô hình đại học số, đại học thông minh. Bài viết phân tích hệ thống giải pháp quản lý nhằm phát huy cơ hội và vượt qua mọi thách thức để quá trình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đem lại thành công bền vững.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-09-2023

Cách trích dẫn

Ngô, Q. S., & Vũ, T. T. M. (2023). GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP, TRONG THỜI ĐẠI 4.0 HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(3), 1–11. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.86

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT